Όροι Χρήσης

1.Εισαγωγή

Η Εταιρεία μας ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΚΑΚΗ ΓΩΝΙΑ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, με τηλέφωνο επικοινωνίας 28210-76900 και email επικοινωνίας info@videocomputer.gr, ΑΦΜ 801615160, Δ.Ο.Υ. Χανίων, και διαθέτει το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα www.eshopvideocomputer.gr, στοχεύει να ενημερώσει με τους εξής Όρους όλους εσάς, ως επισκέπτες ή πελάτες του, για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτού. Ειδικότερα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.eshopvideocomputer.gr μπορείτε να προβείτε σε ηλεκτρονική αγορά («εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης προϊόντων») προϊόντων τηλεφωνίας (ακουστικά, φορτιστές, κλπ), Η/Υ - περιφερειακών (Η/Υ, εξαρτήματα Η/Υ, συσκευές αποθήκευσης, περιφερειακά,κλπ), λοιπά είδη τεχνολογίας και εργαλεία. Οι κάτωθι Όροι, απολύτως συμβατοί με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και διέπουν τη συναλλακτική μας σχέση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eshopvideocomputer.gr, ως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο αγοράς προϊόντων μέσω αυτού. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση, και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την περιήγησή τους. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε πολύ όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους. Σημειωτέον ότι οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς Όρους χρήσης και συναλλαγών του παρόντος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, για αυτό σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε σε αυτούς συχνά για τυχόν μεταβολές.

2.Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό μας, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας, όσο και της σαφήνειας των παρεχόμενων, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, προϊόντων και συναλλαγών. Μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος μπορείτε να προβείτε σε ηλεκτρονική αγορά («εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης προϊόντων») προϊόντων τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά, καθώς και να δείτε φωτογραφίες αυτών, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κάνοντας «κλικ» στο όνομα του εκάστοτε προϊόντος. Όσον αφορά ειδικότερα τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, και παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας, ενδέχεται κάποιο προϊόν να μην είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της παραγγελίας, διατηρουμένης σχετικής επιφύλαξης από την Εταιρεία μας, οπότε θα ενημερωθείτε άμεσα επ’ αυτού. Η Εταιρεία, τέλος, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώριση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

3.Τρόποι παραγγελίας και σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως

Όλα τα φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπό τον όρο ότι είναι δικαιοπρακτικά ικανά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας δεν υπέχουν θέση προσφοράς ή δεσμευτικής σύμβασης για εσάς ή για την Εταιρεία μας. Η παραγγελία σας αποτελεί πρόταση για την αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία που πραγματοποιείτε. Σε κάθε περίπτωση, πριν υποβάλετε την παραγγελία σας, λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, μέσω σχετικού πεδίου ελέγχου (checkbox). Η παραγγελία σας θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή από εμάς, με την αποστολή από εμάς και λήψη από πλευράς σας σχετικού επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος μετά την υποβολή της παραγγελίας μέσω του ιστοτόπου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί κατά τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων ενόψει της παραγγελίας. Στο σημείο αυτό, συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης. Στο επιβεβαιωτικό αυτό μήνυμα θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει και αφορούν την παραγγελία σας (προϊόντα και παραλήπτη), τον τρόπο επιλεγμένης πληρωμής και τον τρόπο αποστολής. Κατά την παραλαβή του επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος οφείλετε να ελέγξετε το σύνολο των στοιχείων και να μας ενημερώσετε άμεσα εγγράφως σε περίπτωση που εντοπίσατε οιοδήποτε λάθος ή απόκλιση. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθούμε την παραγγελία σας (ή μέρος αυτής), διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας (ή μέρος αυτής) άνευ ουδεμίας ευθύνης απέναντι σε εσάς ή σε τρίτο μέρος, με σχετική επιστροφή τυχόν καταβλητέου ποσού. Ενδεικτικά, περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να μην αποδεχθούμε την παραγγελία σας, αποτελούν οι εξής: α) η περίπτωση που ορισμένο προϊόν που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας δεν είναι πλέον διαθέσιμο β) η περίπτωση που δεν λάβουμε έγκριση της πληρωμής σας γ) εάν ισχύουν ειδικότεροι περιορισμοί για ορισμένο προϊόν. Επίσης, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί την παραγγελία, εάν γνωρίζει ότι η παραγγελία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ή τη συνδρομή οποιουδήποτε λογισμικού, ρομπότ, crawler ή άλλου αυτοματοποιημένου μέσου ή συσκευής. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τιμές ή να περιορίσει τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις οποτεδήποτε, ακόμη και πριν ολοκληρώσετε την υποβολή μίας παραγγελίας, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Αφού γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας και κατά την πορεία εξέλιξής της θα ενημερώνεστε περαιτέρω μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την παράδοση των προϊόντων προς αποστολή και για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

4.Τρόποι πληρωμής

i) Τραπεζική κατάθεση 

Μπορείτε να εξοφλήσετε άμεσα την παραγγελία σας με κατάθεση μετρητών ή μεταφορά χρημάτων σε έναν από τους λογαριασμούς μας:

Τράπεζα Πειραιώς : GR05 0172 7580 0057 5810 3895 497

Εθνική Τράπεζα : GR07 0110 4890 0000 4890 1597 004

Παγκρήτια Τράπεζα : GR10 0870 0440 0003 0000 3326 113

Δικαιούχος: ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της παραγγελίας σας.

Σημείωση: Τα διατραπεζικά έξοδα για πληρωμές από άλλες τράπεζες εκτός των ανωτέρω επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 ii) Πληρωμή στο φυσικό μας κατάστημα

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με μετρητά ή πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημά μας, εάν έχετε επιλέξει την παραλαβή από το κατάστημα ως τρόπο αποστολής (δείτε Τρόποι Αποστολής).

Σημείωση: Εάν το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 125 ευρώ και έχετε επιλέξει πληρωμή στο φυσικό κατάστημα, απαιτείται προπληρωμή 15% του συνολικού ποσού στο φυσικό μας κατάστημα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μας (δείτε Τραπεζική Κατάθεση), για να προχωρήσει η παραγγελία σας.

iii) Αμεση πληρωμή online

 

 

 5.Τρόποι αποστολής

Δίνεται η δυνατότητα παραλαβής των προιόντων της παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα ή κατευθείαν στο τόπο που θα ορίσετε εσείς.

Όλες οι αποστολές παραγγελιών μας στην Ελλάδα, σε διεύθυνση που έχετε ορίσει εσείς κατά την παραγγελία σας, γίνονται μέσω της Εταιρείας Ταχυμεταφορών ACS, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος συνδυασμός συνέπειας, ταχύτητας και ασφάλειας. Κόστος ● Για συνολικό βάρος παραγγελίας έως και δύο κιλά (≤ 2), η επιβάρυνση για τα μεταφορικά είναι 3.6 € εντός της περιφέρειας των Χανίων, 4.5 € για προορισμούς εκτός περιφέρειας Χανίων και 7 € για δυσπρόσιτες περιοχές σε εξαιρετικές περιπτώσεις. ● Για κάθε επιπλέον κιλό που προστίθεται στο συνολικό βάρος της παραγγελίας πάνω από τα δύο κιλά, υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση 0.60 € εντός της περιφέρειας των Χανίων, 0.65 € για προορισμούς εκτός της περιφέρειας των Χανίων και 1 € για δυσπρόσιτες περιοχές σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Χρόνος αποστολής Οι παραγγελίες που καταχωρούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή επεξεργάζονται αυθημερόν, εφόσον η παραγγελία έχει καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί μέχρι τις 14:00. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται Σάββατο & Κυριακή επεξεργάζονται Δευτέρα. Παραγγελίες τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές που περιέχουν άμεσα διαθέσιμα είδη και ΔΕΝ έχουν εξοφληθεί, μπορούν να δεσμευτούν μόνο για την τρέχουσα ημερομηνία. Οι παραγγελίες για τις οποίες ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την παραλαβή/αποστολή τους και δεν έχει ανταποκριθεί, θα παραμένουν ενεργές για τις επόμενες 2 εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας των ημερών θα ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα μας.

6.Πολιτική Επιστροφών

i) Επιστροφή λόγω Υπαναχώρησης

Ο πελάτης διατηρεί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την ηλεκτρονική του αγορά, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης, χωρίς αιτιολόγηση, όπως ειδικότερα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει αρχικά ο πελάτης να μας ενημερώσει μέσω email για την επιθυμία του για υπαναχώρηση και για να μπορεί να επιστραφεί το προϊόν, θα πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση, σφραγισμένο και να μην έχει παραβιαστεί η εργοστασιακή του συσκευασία καθώς και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό (Απόδειξη. Λιανικής, Τιμολόγιο κ.ο.κ), και λοιπά έντυπα ή υλικά που το συνοδεύουν. Τα έξοδα επιστροφής σε αυτήν την περίπτωση επιβαρύνουν τον πελάτη. Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα επιστρέψουμε στον πελάτη στο σύνολό του το τίμημα που έχει καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχε εξοφλήσει και το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημέρα που παραλάβαμε το προιόν. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση δε που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω προβούμε τελικά σε εξόφληση προς τον πελάτη του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζονται επιπλέον τα κατωτέρω: ● Αν η πληρωμή του είχε γίνει με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η Εταιρεία μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον πελάτη. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν λόγω συναλλαγής. Επιπλέον εάν η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται το αποδεικτικό της πληρωμής στην οποία έχετε προβεί. ● Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή, προκειμένου να επιστραφεί το εν λόγω ποσό, ο πελάτης θα υποδεικνύει Τραπεζικό λογαριασμό (με σχετικό αποδεικτικό ότι είναι ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος. ● Εάν ειδικότερα ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή θα γίνεται σε αυτόν στο φυσικό μας κατάστημα. ● Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. ● Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέφει και τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιστροφή του τιμήματος.

ii)Εξαιρέσεις υπαναχώρησης

Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία και το Δίκαιο του Καταναλωτή, και ιδίως με βάση το άρθρο 3ιβ του ελληνικού νόμου 2251/1994 «Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης», όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις όπου δύνανται να εμπίπτουν τα προϊόντα μας: ● για προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή/και είναι σαφώς εξατομικευμένα, ● για προϊόντα που λόγω της φύσης τους είναι, μετά την παράδοση, αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, ● για προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγεία ή της υγιεινής εφόσον έχουν αποσφραγιστεί ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, ● για σφραγισμένες ηχητικές εγγραφές ή σφραγισμένες εγγραφές βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

iii)Επιστροφή σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων και DOA

Εκτός του δικαιώματος υπαναχώρησης, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, όπως και οιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν που αγόρασε γιατί θεωρεί ότι έχει ελάττωμα ή δεν έχει συνομολογημένη ιδιότητα, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά μέσω email, ώστε να λάβει την αναγκαία ενημέρωση και όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις και πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούται είτε να απαιτήσει τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός εάν τούτο είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογων δαπανών, είτε να ζητήσει μείωση του τιμήματος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός εάν το πραγματικό ελάττωμα είναι επουσιώδες. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό, η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητά για την πρότερη διάγνωσή του ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς. Ο έλεγχος του ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία μας έχει χρέωση δεκαπέντε (15) ευρώ πλέον ΦΠΑ στις περιπτώσεις που αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι πλήρως λειτουργικό. Αν το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό, δεν υπάρχει καμία χρέωση. Στην ειδικότερη περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (Dead-On-Arrival, καλούμενο εφεξής για συντομία DOA) και εφόσον το καλύπτει η πολιτική DOA του εκάστοτε κατασκευαστή, η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε στο φυσικό μας κατάστημα, είτε με αποστολή αυτού/αυτών με Εταιρεία ταχυμεταφορών στην Εταιρείας μας, στη διεύθυνση ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΚΑΚΗ, στα ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και παραστατικά τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η δυνατότητα αυτή (αντικατάσταση λόγω DOA) εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή, αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά (7ημέρες) και ισχύει συνήθως για λίγες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς (ανάλογα με τον κατασκευαστή), οπότε θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία αποκατάστασης εντός του προβλεπόμενου από την διαδικασία χρόνου. Καθότι μάλιστα κάποιοι κατασκευαστές ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη στο χώρο σας, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε εκ των προτέρων με τον πάροχο της εγγύησης, ώστε να ενημερωθείτε επακριβώς. Σημειωτέον επίσης ότι η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος από εμάς και η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «service center». Σε περίπτωση επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Εταιρεία, δύναται να γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο με μεταφορικά έξοδα της Εταιρείας, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή θα γίνεται στο φυσικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος που βρίσκεται στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης από τον κατασκευαστή, ακολουθείται η διαδικασία του RMA στον κατασκευαστή. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία του RMA είναι περίπου ενάμιση μήνας. Τα μεταφορικά έξοδα τόσο της αποστολής, όσο και της επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος από και προς την Εταιρεία μας, επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τυχόν δεδομένων ή άλλων στοιχείων αποθηκευμένων στη συσκευή και θα πρέπει ο πελάτης να εξασφαλίσει πριν την αποστολή του προϊόντος την ακεραιότητα τυχόν δεδομένων του. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι εντός της συσκευής δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτου προσώπου.

iv)Επιστροφή σε περίπτωση αποστολής λανθασμένων προϊόντων

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, η Εταιρεία οφείλει με δικά της μεταφορικά έξοδα να διορθώσει την αποστολή με το σωστό είδος ή ποσότητα. Στην περίπτωση που το προϊόν που αποστείλαμε στον πελάτη είναι άλλο από αυτό που παρήγγειλε, μπορεί να το επιστρέψει χωρίς χρέωση των εξόδων μεταφοράς. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με άθικτη συσκευασία. Η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία του πελάτη μαζί μας μέσω email, προκειμένου εν συνεχεία και να του αποστείλουμε το ορθό προϊόν. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω προβούμε σε εξόφληση του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι: ● Αν η πληρωμή του είχε γίνει με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η Εταιρεία μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον πελάτη. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν λόγω συναλλαγής. ● Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή, προκειμένου να επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύει ο πελάτης Τραπεζικό λογαριασμό (με αποδεικτικό ότι είναι ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος. ● Εάν ειδικότερα ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή θα γίνεται σε αυτόν στο φυσικό μας κατάστημα.

v)Λοιποί όροι επιστροφών

Όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες ειδών όπως οι κάρτες γραφικών, που ενώ το είδος δεν είναι DOA, αλλά παρατηρούνται χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα το coilwhine, οι κάρτες θα αποστέλλονται στον κατασκευαστή με RMA (return merchandise authorization) για τον εκτεταμένο έλεγχο καλής λειτουργίας του προϊόντος, καθώς η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού είναι διαφορετική από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία του RMA είναι περίπου ενάμιση μήνας. Παραγγελίες τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές που περιέχουν άμεσα διαθέσιμα είδη και ΔΕΝ έχουν εξοφληθεί, μπορούν να δεσμευτούν μόνο για την τρέχουσα ημερομηνία. Οι παραγγελίες για τις οποίες ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την παραλαβή/αποστολή τους και δεν έχει ανταποκριθεί, θα παραμένουν ενεργές για τις επόμενες 2 εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας των ημερών θα ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα μας. Σε περιπτώσεις προϊόντων που παραγγέλλονται κατόπιν αιτήσεως του πελάτη, μπορεί να ζητηθεί προκαταβολή ή και ολική εξόφληση για την εκτέλεση της παραγγελίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επιστροφή των προϊόντων ή της προκαταβολής/εξόφλησης που έχει δοθεί για την προπαραγγελία τους. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

7.Ανωτέρα βία

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση, που να έχει προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό μας και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για καταστάσεις που είναι εκτός δικής μας υπαιτιότητας, αλλά αποτελούν γεγονότα ανωτέρας βίας. Έτσι, εάν για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. σφοδρές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, κ.λπ.), δεν καθίσταται δυνατή η παράδοση των προϊόντων εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει, προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπό τις συνθήκες αυτές, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της μεταξύ μας σύμβασης, παρά το γεγονός της ανωτέρας βίας.

8.Περιορισμός ευθύνης

Μολονότι η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου πληροφοριών. Ωστόσο η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά τη διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του ιστοτόπου. Η Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπλέον δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

9.Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα eshopvideocomputer.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

10.Ευθύνη Χρήστη/ Πελάτη

Οι χρήστες συμφωνούν και δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα eshopvideocomputer.gr ως εξής: ● αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου ● αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. ● αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ● αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ● αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,  ● ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ● παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, ● συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή το προϊόν που παραλαμβάνει, η δε υπογραφή του στο σχετικό παραστατικό συνιστά αποδοχή της ορθότητας και ολοκλήρωσης της αγοράς του. Από την παραλαβή του προϊόντος, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη. Επιπλέον, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, όταν, παρά τους υποδειχθέντες τρόπους της Εταιρείας, ο πελάτης επιλέξει δικό του τρόπο μεταφοράς, με δικά του μέσα και έξοδα. Ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη, σε περιπτώσεις λανθασμένων καταχωρίσεων από πλευράς του πελάτη - χρήστη, ως προς την παραγγελία του, ως προς το υποδειχθέν τρίτο πρόσωπο κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας του και μετά την παράδοση και έλεγχο του προϊόντος από τον πελάτη. Στο πλαίσιο των εν λόγω περιορισμών και εν γένει Όρων, η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει οποιαδήποτε συμφωνία μαζί σας, στο πλαίσιο των παρόντων όρων οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντάς σας ή/και, σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό σύνδεσης, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους σας και την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας. Επίσης, η Εταιρεία μας δύναται να αναστείλει τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών της, άνευ προειδοποίησης οποιαδήποτε στιγμή και δίχως να φέρει οιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

11.Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων μέσω του παρόντος ιστοτόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην αναγκαία για το σκοπό αυτό επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στην Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Cookies που διαθέτει.

12.Ασφάλεια ιστοτόπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο με ασφάλεια. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

13.Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (links)

Η Εταιρεία μας μέσω του ιστοτόπου της παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοτόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτές.. Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Σας παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή αποδοχή από την Εταιρεία της εκάστοτε ιστοσελίδας.

14.Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, είτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας με το μέσο που προτιμάτε: ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε., με τηλέφωνο επικοινωνίας 2821076900, email επικοινωνίας info@videocomputer.gr ή info@eshopvideocomputer.gr, ΑΦΜ 801615160, Δ.Ο.Υ. Χανίων.

15.Επίλυση διαφορών

Η Εταιρεία μας θέτοντας σε προτεραιότητα τη διατήρηση της βέλτιστης σχέσης με τον καταναλωτή, επιδεικνύει ιδιαίτερο σεβασμό και ευαισθησία σε κάθε εκτιθέμενο παράπονο και σας καλεί να επικοινωνήσετε για οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδείξουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης. Ωστόσο, σε περίπτωση που δε μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τυχόν διαφορές, διατηρείτε τη δυνατότητα να υποβάλετε σχετικό αίτημα ως προς την ανακύπτουσα διαφορά στις ακόλουθες αρμόδιες διευθύνσεις:

α. Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) https://webgate.ec.europa.eu/odr.

β. Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784, info@eccgreece.gr)

γ. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: +30 210 3843549).

δ. Στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6460734, φαξ: +30 210 6460414).

ε. Στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης θα είναι τα Δικαστήρια Χανίων.

Τελευταία Ενημέρωση: 06/07/2022

  • Edifier
  • tp-link
  • ZEROGROUND
  • Datecs
  • Lexmark
  • Canyon